Jesteś tutaj: Oferta

Oferta

Zdecydowałeś się poszerzać swoje kwalifikacje przy pomocy kursów?Skontaktuj się z nami, wyszkolimy oraz pomożemy znaleźć pracę!

 

Kurs obsługi żurawi wieżowych kat.1Ż

Celem kursu jest przygotowanie kandydata do teoretycznego i praktycznego egzaminu państwowego powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienia do obsługi żurawia wieżowego.

 

  Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat
 • stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy operatora żurawia (potwierdzony orzeczeniem specjalisty medycyny pracy)


Kurs obejmuje:

 • 30 godzin zajęć teoretycznych
 • 40 godzin zajęć praktycznych


Program szkolenia zawiera m.in. :

 • Uprawnienia operatorów dźwignic
 • Wiadomości ogóle o żurawiach wieżowych:
 • podział i elementy żurawi, parametry techniczne, oznakowanie, stateczność, mechanizmy oraz rodzaje zabezpieczeń żurawi
 • Dozór techniczny nad żurawiami oraz zgłoszenie żurawia do rejestracji
 • Usytuowanie żurawia na stanowisku roboczym
 • Eksploatacja żurawi
 • Zawiesia linowe
 • Technologia robót żurawiem
 • Zagrożenia pracy żurawia i BHP

 

sygnalista wrocław szkolenia

 

Kurs hakowy / sygnalista
Celem kursu jest przygotowanie kandydata do pracy przy podwieszaniu ładunków pod wszystkie urządzenia transportu bliskiego. Szkolenie dla osób prywatnych organizujemy w naszych ośrodkach. Szkolenia dla firm przeprowadzimy również w siedzibie pracodawcy na terenie Dolnego Śląska. Kurs jest zgodny z programem Urzędu Dozoru Technicznego i zawiera wszystkie teoretyczne i praktyczne zagadnienia konieczne do wykonywania pracy hakowego/sygnalisty.

 

 
Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat
 • stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy operatora żurawia (potwierdzony orzeczeniem specjalisty medycyny pracy)
 • wykształcenie min. podstawowe


Kurs obejmuje:

 • 8 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.
 • kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu hakowego zgodnie ze wzorem MEN.


Program szkolenia zawiera m.in. :

 • ogólne wiadomości o dźwignicach
 • przepisy dozoru technicznego
 • rodzaje zawiesi i sprzętu pomocniczego
 • eksploatacja zawiesi oraz haków
 • obowiązki hakowego
 • BHP
 • zajęcia praktyczne

 

praca żurawie wieżowe WrocławPraca i współpraca

PRACA

Nie możesz znaleźć pracy od jakiegoś czasu? Nasze wieloletnie doświadczenie i nabyte w tym czasie umiejętności pozwalają nam niezwykle profesjonalnie i efektywnie podchodzić do problemów naszych klientów.

Mamy oferty pracy, które na pewno Cię zainteresują!
Nasza firma to przede wszystkim ludzie oraz ich rozwój, dlatego też dla najlepszych mamy ofertę dłuższej współpracy.

WSPÓŁPRACA

W naszej firmie nie zapominamy o innych i zawsze chętnie współpracujemy z firmami dostarczającymi sprzęt budowlany. Pomagamy w rekrutacji odpowiednich pracowników.

 

 Nasze usługi wykonują profesjonaliści, dla których praca to pasja.